Vi kan bedre / We can do better

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Vi kan bedre / We can do better

En landsdekkende aksjon for å gjenvinne gatene på Norges nasjonaldag / A nationwide campaign to reclaim the streets on Norway´s National Day

Innsamlet kr 17 079
48 %

Prosjektet nådde ikke sitt mål, og pengene er refundert.

Målbeløp kr 35 249
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 0
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 06.05.2019.


(scroll down for English)

Hva er dette?

Vi kan bedre er et fremtidsrettet prosjekt som vil erstatte 250 annonser med kunst i fem store byer landet over på 17. mai.

Hvorfor?

På kommende 17. mai kommer, som vanlig, størstedelen av Norges befolkning til å gå sammen i gatene for å feire sin uavhengighet. Og, som vanlig, gnir utendørsannonsører seg i hendene ved tanken på muligheten for å nå ut til årets største publikum.

I motsetning til annonsørene mener vi at det visuelle riket i det offentlige rom tilhører alle, ikke bare bedrifter og organisasjoner som har råd til å kjøpe vår oppmerksomhet.

Sosial ulikhet, forurensning, klimaendringer, masseutslettelse; alle disse problemene er forårsaket av forbrukerkapitalismens prosesser, som reklamen er med på å drive frem.

Om det er den nylig godkjente kobbergruven i Kvalsund nord for polarsirkelen; dumpingen av gruveavfall i Repparfjorden ved Barentshavet; eller den samlede økningen i olje- og gassproduksjonen - satt til et nytt toppnivå i 2023 - de endringene vi er vitne til når det kommer til både naturmiljøet og det sivile samfunn angår oss alle.

Vi tror tiden er kommet for å feire verdiene vi deler som nordmenn og peke på de globaliserte kreftene som undergraver dem; og oppfordrer alle stolte norske til å praktisere det de forkynner ved å støtte denne kampanjen.


Når?

Annonsørene beregner verdien av en kampanje basert på antall personer (eller øyeepler, som reklameselskapene kaller det) som ser den. Med dette i beregning er ingen dag mer verdifull for utendørsreklame enn 17. mai, da hele byer og lokalsamfunn kommer ut i gatene for en dag med tog og feiringer.


Hvordan?

Vi inviterer kunstnere, aktivister, designere, illustratører, fotografer, forfattere, poeter fra alle bakgrunner, til å sende inn deres kunstverk til vår nettside: www.vikanbedre.com

Vår crowdfunding har som mål å samle 35.249 kr for å dekke kostnadene til kvalitetsutskrift og distribusjon av 250 store trykk til 5 norske byer der de skal installeres før 17. Mai. Bilder av installerte kunstverk vil bli lastet opp til sosiale medier merket med emneknaggen #vikanbedre, de vil i tillegg bli sendt til alle våre støttespillere via e-post. Hvert kunstverk vil også bli gjort tilgjengelig for nedlastning gratis etter aksjonen 17. mai via vår nettside: www.vikanbedre.com


Hva går pengene til?

Utskrift (250 plakater): 22,925 kr

Belønninger: ca 5000 kr

Porto (250 plakater): 2,500 kr

Reise: 1500 kr

Verktøy: 1000 kr

Domene hosting: 500 kr

Oversettelsestjeneste for nettstedet: 480 kr

Dropbox: 344 kr

Beredskap: 1000 kr

Totalt: 35,249 kr


Hvem?

Vi kan bedre er en plattform laget av en dedikert gruppe frivillige og består av kunstnere, aktivister og miljøvernere som har tro på en bedre verden.

www.vikanbedre.com


English:

What?

Vi kan bedre is a utopian project that will see 250 adverts replaced with art in five major cities across the country on May 17th.

Why?

This May 17th, as usual, the majority of Norway will come together in the streets to celebrate our independence. And as usual, outdoor advertisers are rubbing their hands with glee at the prospect of reaching their biggest audience of the year.

Contrary to the advertisers, we believe that the visual realm in public space belongs to everyone, not just the businesses and organisations that can afford to rent our attention.

Inequality, pollution, climate change, mass extinction; all these problems are caused by the processes of consumer capitalism, which is fuelled by advertising.

Whether it's the recently approved copper mine in Kvalsund in the Arctic Circle; the dumping of mine waste in Repparfjord on the coast of the Barents Sea; or the overall increase in oil and gas production - set to hit a new peak level in 2023 - the changes we are witnessing to both the natural environment and civil society concerns us all.

We believe the time has come to celebrate the values we share as Norwegians while revealing the self-interested forces undermining them and are calling upon all proud Norwegian's to practice what they preach by supporting this campaign.When?

Advertisers calculate the value of a campaign based on the number of people (or eyeballs) that see it. As such, there´s no more valuable day for outdoor advertising than 17th May, when whole cities and communities take to the streets for a day of parades and celebrations to mark Norway's independence.


How?

Artists, activists, designers, illustrators, photographers, writers, poets from all backgrounds are invited to submit their artwork through an online submission process administrated via our dedicated website: www.vikanbedre.com

Our crowdfunding campaign aims to raise 35,249kr to cover the cost of professionally printing and distributing 250 large-format prints to 5 Norwegian cities where they will be installed by our teams prior to May 17th.

Pictures of the installed artworks will be uploaded to social media using the hashtag #vikanbedre as well as circulated to all of our backers via email.

Each artwork will also be made available for download, for free, after the action on May 17th via our dedicated website: www.vikanbedre.com

What is the money spent on?             

Printing (250 posters): 22,925kr

Rewards: ca5000kr

Postage (250 posters): 2,500kr

Travel: 1500kr

Tools: 1000kr

Domain hosting: 500kr

Website translation service: 480kr

Dropbox: 344kr

Contingency: 1000kr

Total: 35,249kr

           

Who?

Vi kan bedre (We can do better) is a not-for-profit platform created by a dedicated group of volunteers made up of artists, activists and environmentalists who love the country of Norway and what it represents.

www.vikanbedre.com

Ingen givere hittil. Bli den første til å bidra!

Du må logge inn for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Belønninger

Digital nedlastnings / Digital download

startskudd.no - Digital nedlastnings / Digital download

Alle 50 kunstverk fra Vi kan bedre-aksjonen 17. mai leveres direkte til innboksen din. En ekte kunstfest som feirer norske verdier og kunstens triumf over reklame! All 50 artworks from the Vi kan bedre action on May 17th delivered direct to your inbox. A veritable feast of art celebrating Norwegian values and the triumph of art over advertising !

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 100 igjen kr 100
Estimert leveranse 31.07.2019

Postkort sett / Postcard set

startskudd.no - Postkort sett / Postcard set

Velg dine tre favorittdesigner fra et kurert utvalg av Vi kan bedre-kunstverk og behold dem for alltid som miniatyr (A6) som skrives ut på 300 gsm kvalitetspapir. Pick your three favourite designs from a curated selection of Vi kan bedre artworks and cherish them forever as miniature A6 prints on 300gsm premium quality paper.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 50 igjen kr 150
Estimert leveranse 31.07.2019

Subvertising Manual & Advertising Shits In Your Head handbøker / handbooks

startskudd.no - Subvertising Manual & Advertising Shits In Your Head handbøker / handbooks

Hvem, hva, hvor, hvorfor og (viktigst) hvordan? Disse to bøkene er anbefalt lesing for spirende aktivister og gir informasjon om det du trenger å vite om ad-busting-bevegelsen. Disse er donért til oss av våre venner på Brandalism og Dog Section Press. NB. Disse er kun tilgjengelig på engelsk. Who, what, where, why and (most importantly) how? These two books constitute essential reading for every wannabe activist and tell you everything you need to know about the resurgent ad-busting movement. Kindly donated by our friends at Brandalism and Dog Section Press. Available in English only.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 50 igjen kr 350
Estimert leveranse 31.07.2019

Kunsttrykk (liten) / Art print (small)

startskudd.no - Kunsttrykk (liten) / Art print (small)

En digital utskrift, i høy kvalitet, av ditt favoritt Vi kan bedre-kunstverk levert hjem til deg på døra. Prisen inkluderer europeisk porto. Det vil være ekstra kostnader for verdensomspennende porto. A high-quality, digital print of your favourite Vi kan bedre artwork delivered direct to your doorstep. Price includes European postage. Additional costs for worldwide postage will apply.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 30 igjen kr 500
Estimert leveranse 30.08.2019

Nøklene til byen / The Keys To The City (Subvertising Norway x Special Patrol Group redskapssett / tool kit)

startskudd.no - Nøklene til byen / The Keys To The City (Subvertising Norway x Special Patrol Group redskapssett / tool kit)

Vi har samarbeidet med de britisk-baserte aktivistene i Special Patrol Group for å utforme en skreddersydd verktøykasse. Hver pakke er laget med kjærlighet, og inneholder en håndlaget 8 mm kvadratnøkkel, en håndlaget 8 mm hex-nøkkel og en spesiell Patrol Group-instruksjonsmanual med informasjon om hva du skal gjøre med dem. Hvis du kjenner deg inspirert til å utføre egne aksjoner er dette for deg! We have joined forces with UK-based activists Special Patrol Group to make a bespoke tool kit/object d´art. Included in each lovingly assembled pack is one handmade 8mm square key, one handmade 8mm hex key, and a Special Patrol Group instruction manual on what to do with them. Whether you´re inspired to carry out your own action or just want to appreciate them as hand-crafted sculptures, this reward is for you!

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 20 igjen kr 600
Estimert leveranse 30.08.2019

Kunsttrykk (stor) / Art print (large)

startskudd.no - Kunsttrykk (stor) / Art print (large)

Et høykvalitetsutskrift i storformat av ditt favoritt Vi kan bedre-kunstverk, levert direkte til ditt hjem. Prisen inkluderer europeisk porto. Det vil være ekstra kostnader for verdensomspennende porto. A high-quality, large-format digital print of your favourite Vi kan bedre artwork delivered direct to your doorstep. Price includes European postage. Additional costs for worldwide postage will apply.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 20 igjen kr 800
Estimert leveranse 30.08.2019

Presentasjon og workshop med Subvertising Norway / Presentation and workshop with Subvertising Norway

startskudd.no - Presentasjon og workshop med Subvertising Norway / Presentation and workshop with Subvertising Norway

Du lærer om bakgrunnen for denne «protest-kunst» bevegelsen, og lager ditt eget kunstverk som vil installeres i byen. En artig og informativt workshop med Subvertising Norway! Vi stiller med papir, maling, pensler og markører. Du får muligheten til installere verkene på gaten. Etter denne workshopen vil du ha kunnskap og inspirasjon til å gjennomføre dine egne tiltak i fremtiden og dermed gjenvinne gatene! Maks 30 personer per verksted. Det vil være ekstra reiseutgifter for verksteder utenfor Oslo. You will learn about the background behind this ´protest art´ movement as well as be encouraged to produce your own artwork to be installed in the city with a fun and informative workshop with Subvertising Norway! Paper, paint, brushes and markers are provided, as will the opportunity to participate in installing the works on the street. Ultimately, the workshop will provide you with the knowledge and inspiration to carry out your own interventions in future…and reclaim the streets! Maximum 30 people per workshop. Additional travel costs for workshops outside of Oslo will apply.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 4 igjen kr 5 000
Estimert leveranse 08.05.2020

Konsert med Bendik Baksaas & Fredrik Høyer / Concert with Bendik Baksaas & Fredrik Høyer

startskudd.no - Konsert med Bendik Baksaas & Fredrik Høyer / Concert with Bendik Baksaas & Fredrik Høyer

En unik mulighet til å bestille en privat konsert med den anerkjente slam-poeten Fredrik Høyer og DJ Bendik Baksaas! Tværfaglig kunstner Fredrik Høyer har opplevd enorm suksess med sin karakteristiske muntlige orddikt og nylig graced Nationaltheatret i Oslo med liveopptreden av sin siste bok, Grønlandsūtraen. Komponist, produsent og langsiktig samarbeidspartner DJ Bendik Baksaas er en av de fremste i en ny generasjon som trives i mellomrummet mellom klubb og improvisert musikk. Frisk av baksiden av deres måneds lange tur for å fremme nytt album, "Everything Out", er vi glade for å se hvor de ender opp neste! Betingelser og vilkår gjelder. A unique opportunity to book a private concert with the acclaimed slam-poet Fredrik Høyer and DJ Bendik Baksaas ! Multi-disciplinary artist Fredrik Høyer has experienced enormous success with his characteristic spoken word poetry and recently graced the National Theatre in Oslo with a live performance of his latest book, Grønlandsūtraen. Composer, producer and long-time collaborator DJ Bendik Baksaas is one of the foremost in a new generation who thrives in the space between club and improvised music. Fresh off the back of their month-long tour to promote new album, ´Everything Out`, we are excited to see where they end up next! Terms and conditions apply.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 1 igjen kr 15 000
Estimert leveranse 10.05.2020

Et prosjekt av JAMES FINUCANE, publisert 17.04.2019. Prosjektet tilhører kategorien Arrangement.