startskudd.no - Skoghage og myceltsunami

Skoghage og myceltsunami

Prosjektet søker støtte til å starte opp butikkutsalg av mycel og planter i Tønsberg. Videre ønsker vi å bygge lab og kjølelager

Innsamlet kr 70 500
125 %
Neste bonusmål kr 200 000
Givere 51
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 21.11.2017.

Mange har savnet en butikk de kan handle våre produkter i. Nå ønsker vi å lage et inspirerende lokale som kan ta skoghagen og myceltsunamien enda et steg videre.

Bestill produkter fra oss her på Startskudd, så kan dette bli realiteten i 2018.


Hvilke planter bør man ha under epletreet? Hvordan dyrker man shiitake i Norge? Hvordan fungerer egentlig jorddekking? Trenger man å gjødsle når man bruker nitrogenfikserende trær? Er insektet eller sykdommen jeg har tatt bilde av farlig for grønnsakene mine? Mange spørsmål dukker opp når man går i gang med en skoghage, matskog eller grønnsakshage med innslag av sopp, og ikke alle svar er like enkle å finne på verdensveven. 

Verdens mest hardføre sorter av nøtte- frukt- og bærvekster  kan nå bli solgt over disk av profesjonelle veiledere i Tønsberg, som kanskje kan gi svar på mange av spørsmålene du brenner inne med.

Enten du ønsker å forsøke å dyrke en enkel gourmetsopp på en stubbe i hagen i stedet for å leie en stubbefreser, eller du ønsker å unngå ødeleggende parasittsopper eller du ønsker å forsøke deg på gourmetsopp i jorddekke av flis - så kan et mycelsenter tilby ferskt mycel med veiledning og instruksjoner til utendørs dyrking over disk.

Prosjektets første prioritet er å skaffe et egnet butikklokale med kjølerom som kan sikre ferskt mycel av norskprodusert sopp til gourmetdyrkere og andre soppentusiaster som ønsker å benytte sopp til landbrukstekniske formål. 

Prosjektet ønsker videre å bygge et laboratorium som kan videreutvikle og profesjonalisere ulike varieteter sopp ytterligere, samt utvide sortimentet av både gourmetsopper og landbrukstekniske sopper. 

Hva er egentlig landbrukstekniske sopper?

Tilførsel av karbon til jorda er en forutsetning for at jordøkosystemet fungerer som det skal, og at dannelse av stabile jordaggregater skjer. Plantene «mater» jordlivet med 20 - 40 prosent av fotosynteseproduktene i form av «flytende karbon». Denne jobben kan kun gjøres av planter. Ved å tilrettelegge for mer fotosyntese kan karbon flyttes fra lufta til jorda. Men, det må være noen «hjemme» i jorda for å kunne utnytte energien og karbonet som tilføres. Jordliv er en forutsetning for å bygge opp og lagre karbon i jordstrukturen. Karbonlagring og god jordstruktur henger tett sammen. Tilførselen av karbon til jorda må kombineres med en dyrkingspraksis som sørger for at de lett nedbrytbare karbonforbindelsene går over i mer varige former i jorda.

Mykorrhizasopper spiller en sentral rolle i karbonlagring. De lever på planters røtter og produserer glomalin. Studier har vist at glomalin står for 27 prosent av jordkarbonet i en sunn, levende jord. Det er et sterkt og varig lim som inngår i jordaggregatene. Mengden mykorrhiza og glomalin blir opprettholdt og økt ved dyrkingspraksis uten jordarbeiding, dekkvekster, underkultur, moderat tilgjengelighet av fosfor og tilpasset vekstskifte.

Fosfater er i ferd med å bli en global mangelvare etter tiår med storstilt gruvedrift. Fosfationer danner ekstremt uløselige forbindelser med elementer som jern, aluminium og kalsium. Alle disse finnes det rikelig av i stein og jord men de sprer seg ekstremt sakte. Noen råtesopper er imidlertid i stand til å hyperakkumulere denne typen jord- og mineralbundetbunnet fosfor i sopphatten, som så frigjøres som plantetilgjengelig næring når sopphatten brytes ned. Kanskje er behovet for eksternt tilført fosfor helt overflødig, særlig der det er gjødslet med kunstgjødsel over lang tid er det bundet opp mye fosfor i jordsmonnet.

Brunråtesopper bygger humus med karbonholdig lignin som er gunstig for planter. Ligninrik jord som man finner i skog eller skogetterliknende systemer er svært isolerende med mye svakere temperatursvingninger, dette er gunstig for mange arter som vil klare seg mye bedre i slik jord selv om det er store temperatursvingninger i lufta. Lignin er den bestanddelen av trær som få ting klarer å bryte ned. Unntaket er hvitråte- og mykråtesopper. I de tilfellene det er brunråtesopper som bryter ned trevirket, så bryter de kun ned cellulosen i treet, og legger igjen ligninet urørt. Når ligninet er separert fra cellulosen så angripes den heller ikke av hvitråtesopp. Den blir liggende i humusen i jorda i århundrer før den brytes ned. Brunråtesopp bidrar derfor ikke til respirasjon av CO2 til atmosfæren ved nedbryting slik annen råtesopp gjør. Lignin har veldig mange effekter for plantene og jordlivnettverket. Som sagt så har den en veldig isolerende effekt. I tillegg stimulerer ligninrik jord til mikrobiell aktivitet, blant annet trives nitrogenfikserende alger i slik jord. I tillegg holder lignin på kapillærvann slik at vann bindes opp i jorda fremfor å dreneres ut. Planter som vokser i slik jord tørker sjelden ut. Hele jordstrukturen forbedres.

Mycorestaurering med sopp har mange aspekter, i dette prosjektet er hovedmålet å finne en eller flere egnede arter sopp til vannfiltrering (mycofiltrering) og avgiftning. Hver sopp har et mycelium som bryter ned organiske stoffer med sin helt unike miks av enzymer og syrer. Hovedfokuset ligger på sopp som kan binde opp nitrater, fosfater og petrokjemikalier som utgjør den største forurensingskilden fra landbruket. Det er ikke bare soppen i seg selv, men soppen i samarbeid med mikroorganismer, og jordstrukturen som skapes som følge av habitatet de lager som kan redusere avrenning, forhindre erosjon, fange opp silt, filtrere ut patogene bakterier, virus og protozoer. Mer enn en kilometer mycelium eksisterer i en teskje god jord. Mycelet fungerer som et cellulært nettverk som fanger opp partikler.

Kort oppsummert består prosjektets andre del i å:

1)      Å kartlegge og utvikle kommersielle sorter sopp som er egnet i vekstskifte i landbruket i Norge. Det er særlig ønskelig med sopp med stor kommersiell verdi, sopp som kan frigjøre fosfor og sopp som bygger humus med lignin.

2)      Å utvilke varieteter av sopp som er egnet til mycofiltrering og avgiftning av vann som dreneres ut av landbruket.


Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må logge inn for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

200000 kr
Laboratorium med autoklav

35%

Belønninger

Frø

startskudd.no - Frø

3 valgfrie pakker med frø fra efferusveven: http://efferus.no/fro. Dette er den eneste belønningen som ikke kan sendes med post. Belønningen må hentes i butikk i Tønsberg

3 personer har bidratt Begrenset antall: 997 igjen kr 50
Estimert leveranse 02.04.2018

Spirenetting

startskudd.no - Spirenetting

Spirenetting eller spireskjerm til spiring av frø. Fremgangsmåte finner du her: http://efferus.no/sfsspirer.html

2 personer har bidratt Begrenset antall: 18 igjen kr 100
Estimert leveranse 14.11.2017

Stjernemelde

startskudd.no - Stjernemelde

Klatrer fra Kaukasus som blir 2-3 meter høy som også går under navnet nordens spinat siden den har lange tradisjoner som matplante her i nord. Blader og unge skudd er spiselige rå, og kan dampes som en spinaterstatning. Starter vekstsesongen svært tidlig og tåler vårfrost bra. Trives godt i halvskygge. Kanskje den mest produktive seinvinter/tidlig vår grønnsaken. Stjernemelde ble introdusert i Norden sannsynligvis på 1870-tallet som prydplante og er prøvd med hell både i Sør- og Nord-Norge.

7 personer har bidratt Begrenset antall: 193 igjen kr 150
Estimert leveranse 01.06.2018

Lind

startskudd.no - Lind

1 år gammelt lindetre (Tilia cordata). Kan sendes nå i høst eller til våren om det er ønskelig. Kan også hentes i butikk

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 50 igjen kr 250
Estimert leveranse 14.11.2017

Dyrking av storhassel i Norge

startskudd.no - Dyrking av storhassel i Norge

Boka gir veiledning i hvordan man dyrker ulike sopper sammen med planter generelt og nøttetær spesielt

4 personer har bidratt Begrenset antall: 196 igjen kr 300
Estimert leveranse 14.11.2017

Aronia

startskudd.no - Aronia

2 år gammel aronia. Kan sendes nå i høst eller til våren om det er ønskelig. Kan også hentes i butikk

2 personer har bidratt Begrenset antall: 13 igjen kr 350
Estimert leveranse 14.11.2017

Soppmycel

startskudd.no - Soppmycel

Mycel av shiitake, piggsvinsopp, østerssopp eller annen tilgjengelig gourmetsopp. Mycel av lakkjuke og silkekjuke vil også være tilgjengelig.

4 personer har bidratt Begrenset antall: 996 igjen kr 350
Estimert leveranse 01.03.2018

Fiken

startskudd.no - Fiken

'Brown Turkey' fiken tre. Kan sendes nå i høst eller til våren om det er ønskelig. Kan også hentes i butikk

2 personer har bidratt Begrenset antall: 4 igjen kr 400
Estimert leveranse 14.11.2017

Tindved

startskudd.no - Tindved

'Friesdorfer Orange' selvbestøvende tindved. Kan sendes nå i høst eller til våren om det er ønskelig. Kan også hentes i butikk

1 person har bidratt Begrenset antall: 5 igjen kr 450
Estimert leveranse 14.11.2017

Tørket gourmetsopp

startskudd.no - Tørket gourmetsopp

500 gram Økologisk tørket sopp av judasøre, shiitake eller piggsvinsopp. Ev 200 gram tørket spissmorkel.

3 personer har bidratt Begrenset antall: 197 igjen kr 500
Estimert leveranse 14.11.2017

Ginko biloba tre

startskudd.no - Ginko biloba tre

3 år gammelt Ginko tre. Kan sendes nå i høst eller til våren om det er ønskelig. Kan også hentes i butikk

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 5 igjen kr 500
Estimert leveranse 14.11.2017

Minikiwi pakke

startskudd.no - Minikiwi pakke

3 hunnsorter og 1 hannsort for bestøving. Fritt tilsendt

2 personer har bidratt Begrenset antall: 46 igjen kr 950
Estimert leveranse 02.04.2018

'Burgund-trøffel'

startskudd.no -  'Burgund-trøffel'

Hassel innpodet med 'Burgund-trøffel'

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 20 igjen kr 950
Estimert leveranse 14.11.2017

Valnøtt trær

startskudd.no - Valnøtt trær

2 sorter hardføre valnøtt trær som kan bestøve hverandre. Valnøtter er kanskje det aller mest populære produktet i efferusveven. Disse blir alltid raskt utsolgt

2 personer har bidratt Begrenset antall: 28 igjen kr 1 500
Estimert leveranse 01.04.2018

Hjertenøtt trær

startskudd.no - Hjertenøtt trær

2 sorter hardføre hjertenøtt trær som kan bestøve hverandre. Hjertenøtter er også en bestselger i efferussortimentet, som raskt tømmes fra lagerhyllene. Nøttekjernekvaliteten er enda bedre enn hos valnøtter

3 personer har bidratt Begrenset antall: 27 igjen kr 1 500
Estimert leveranse 01.04.2018

Storhassel

startskudd.no - Storhassel

6 ulike sorter storhassel

1 person har bidratt Begrenset antall: 99 igjen kr 1 900
Estimert leveranse 01.04.2018

Gavekort

startskudd.no - Gavekort

Verdi 6000 kroner. Handle dette gavekortet for 5000 kroner og handle for 6000 kroner. Kan benyttes på alle produkter i www.efferus.no eller Efferus/Mycelsenteret butikk. Gavekortet har ikke utløpsdato.

10 personer har bidratt Begrenset antall: 90 igjen kr 5 000
Estimert leveranse 14.11.2017

Et prosjekt av EFFERUS VEKSTHUS, publisert 05.10.2017. EFFERUS VEKSTHUS sin nettside. Prosjektet tilhører kategorien Gründer.