startskudd.no - #ProsjektTuneskipet skal bringe Tuneskipet tilbake

#ProsjektTuneskipet skal bringe Tuneskipet tilbake

Prosjektets formål er å bygge en fullt seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet, og tilby formidlings- og opplevelsesaktiviteter på Glomma.

Innsamlet kr 0
0 %
Målbeløp kr 70 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 0
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 31.08.2017.

Tuneskipet Drift AS er et ideellt aksjeselskap med formål å realisere byggingen av en fullt seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet, og tilby formidlings- og opplevelsesaktiviteter på Glomma og Tunevannet.

Kopien av Tuneskipet skal bygges i full offentlighet i Fredrikstad under ledelse av båtbygger, Geir Magne Røvik og forsker og arkeolog, Knut Paasche, som sammen også ledet byggingen av Saga Oseberg i Tønsberg.

På vikingverftet vil du oppleve en autentisk atmosfære med lyden av økser, lukten av treverk og røyk fra smia. Båtbyggere og frivillige kledd i vikingklær vil kile ut bordganger fra store eikestammer med kopier av vikingenes verktøy. Du kan prøve deg på bueskyting, spise vikingmat, handle på vikingmarkedet, og nyte noen fantastiske dager sammen med historiefortellere, håndverkere og Tuneskipet.

Vårt overordnede forskningsmål er å få bygget en kopi av Tuneskipet så nært opp til originalen som mulig, med opprinnelig materialvalg, verktøy og byggemetoder. Dokumentere byggeprosessen vitenskapelig, og lære mer om Tuneskipets sjødyktighet og seilingsegenskaper gjennom praktiske forsøk. Det overordnede formidlingsmålet er å formidle Tunefunnet og Østfolds rike kulturarv fra vikingtiden til turister, innbyggere, skoleelever og andre, på en måte som skaper engasjement, fellesskap, samhandling, tilhørighet og nærhet til historien.


Hva går pengene til?

Pengene går til å utrede prosjektets forretningsmessige muligheter, finne egnet byggested, konkrete samarbeidspartnere, og starte kreative prosesser rundt produktpakking, synliggjøring og konseptualisering. Kostnadene for arbeidsgruppen er budsjettert til kr 193.900,-. Eventuelt overskytende går til å finansiere:

 • Gjennomføring av et forsknings- og formidlingsprosjekt for å klarlegge eventuelle svakheter i skrogformen i form av modellbygging og tankforsøk før bygging.
 • Utvikle og lansere våre nettsider med interaktiv web-viewer og 3D-simuleringer.
 • Etablere vikingverftet, og starte kjølstrekking i tide for 150-års jubileet.
 • Byggingen av skipet, basert på endelige tegninger av forsker og arkeolog Knut Paasche. 
 • Utvikling av pedagogisk opplegg med digitale verktøy til bruk i skolen.


Tuneskipet, Vikingskipshuset i Oslo

2017 markerer 150-års jubileet for utgravning av Tuneskipet. I anledning jubileet er skipet idag preget på den norske hundrelappen, og har fått et eget frimerkehefte. Tuneskipet var det første vikingskipet som ble utgravet og er fortsatt et av de best bevarte vikingskipene i verden. Skipet er utstilt på Vikingskipshuset i Oslo som hadde over 500.000 besøkende i 2016. Tuneskipet er en del av den norske kulturarven, og sikring av skipet gjennom å bygge en arkeologisk kopi, anerkjenner skipets betydning i historien.


Forsker og arkeolog Knut Paasche har utviklet et komplett rekonstruksjonsforslag og 3D-modeller av skipet, samt en app som legger skipet direkte i dine hender. Lærere og forelesere vil få et dynamisk nytt verktøy for å snakke om skipet og til å engasjere studenter i prosjektet. Ved å programmere GPS-koordinater inn i appen, kan besøkende på funnstedet utforske Tuneskipet i alle vinkler i 1:1 størrelse med sin egen mobiltelefon.


 • Lære mer om vikingskip gjennom praktiske forsøk.
 • God kulturhistorisk formidling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Det ferdige skipet kan berøres og gi nærhet til historien.
 • Norge trenger en sikkerhetskopi for originalen, et Tuneskip på sjøen.
 • Vil bidra til ny forskning omkring vikingskip generelt og Tuneskipet spesielt.
 • Kompletterer kopisamlingen av verdens best bevarte fartøyer fra vikingtid.
 • Eksperimentering med rigg og seil vil gi ny kunnskap om vikingtidens seilas.
 • Stort potensiale som forsknings- og undervisningsobjekt både under bygging og bruk.
 • Et flaggskip som vil fremheve viktigheten av ny forskning og øke historienteressen.
 • Sikkerhetskopi for originalen.


Du kan sikre deg selv eller din bedrift ekstra rimelige billetter, og samtidig bli blant de første som får muligheten til å seile/ro med Tuneskipet! Billettene er gyldig til 1. januar 2023, men det er en målsetning at skipet skal være ferdig bygget før sommeren 2020.


Firmaprofilering

Bedriften kan bygge sin merkevare i samarbeid med Tuneskipet Drift AS. Byggingen av Tuneskipet vil få stor mediafokus både nasjonalt og internasjonalt, skape høy overføringsverdi til reiselivet og kulturlivets egne verdikjeder, og bidra til å skape positive ringvirkninger også i andre deler av næringslivet i Østfold.

Andre sponsormuligheter

Du kan velge i hvor stor grad du ønsker å synliggjøre din merkevare på Vikingverftet, ombord på skipet og i media. Du kan også sikre bedriften fordeler som tilgang til å bruke det ferdige skipet til kunde- og ansatteformål til gunstige priser.

Sponsor/samarbeidspartner (Årlig støtte  >  kr 25.000 i en 3-årig periode:

 • Tilgang til å bruke det ferdige skipet til kunde- og ansatteformål til gunstige priser.
 • Profilering i "gull" på prosjektets sponsortavle på verft/havn
 • Logoprofilering på vår nettside
 • Invitasjon til milepæler, arrangementer, foredrag etc.

Hovedsponsor/samarbeidspartner (Årlig støtte  >  kr 50.000 i en 3-årig periode):

 • Tilgang til å bruke det ferdige skipet til kunde- og ansatteformål til gunstige priser.
 • Profilering i "gull" på prosjektets sponsortavle på verft/havn
 • Mulighet for produktpakking og felles markedsføring.
 • Mulighet for felles pressesaker og vinklinger.
 • Mulighet for logoprofilering på vår nettside og trykket matriell inkludert annonser.
 • Invitasjon til milepæler, arrangementer, foredrag etc.


Vi tror at folk flest anerkjenner Tuneskipets betydning i historien. Vår presentasjon på Startskudd.no gjør det enkelt for et bredt publikum å få muligheten til å bidra til å realisere prosjektet. Uten støtte fra publikum, myndigheter, næringsliv eller hjelp fra frivillige på vikingverftet vil vi ikke kunne bygge skipet.


Espen Oddhaug, grunnlegger og kontaktperson i Tuneskipet Drift AS. Grunnlegger av Vikingr.news og OdinsTreasure.com.


Knut Paasche,arkeolog og forsker. Leder av den arkeologiske avdelingen og avdelingen for digital dokumentasjon, kulturarv og landskap på NIKU. Han brukte fire år på å arbeide med skiparkologi og ble utnevnt som samlingsleder ved Vikingskipsmuseet i Oslo. Senere ledet Paasche, i tillegg til å skape et nytt rekonstruksjonsforslag av Tuneskipet, et forskningsprosjekt med ny dokumentasjon for gjenoppbygging av Osebergskipet.


Geir Magne Røvik er profesjonell båtbygger. Røvik ledet arbeidet med byggingen av vikingskipskopiene Saga Oseberg og Saga Farmand i Vestfold.


RISIKO OG UTFORDRINGER

De største utfordringene vi har per idag, handler om å få tillatelse til å bygge skipet på Isegran, og om vi får tilstrekkelig med økonomisk støtte fra Fredrikstad kommune, Østfold Fylkeskommune, publikum og næringslivet i Østfold til å starte byggingen i jubileumsåret 2017. Et naturlig alternativ til Isegran er å legge selve skipsbyggingen til Sandhold på Rolvsøy, Eidet i Sarpsborg eller til Tønsberg i et samarbeid med Stiftelsen Nytt Osebergskip. Selv om vi ikke ser noen direkte risiko med skipsbyggingen i seg selv, er det alltid oppgaver og utfordringer som vil dukke opp under prosessen. Vi håper å kjøre prosessen så strømlinjeformet som mulig og etter tidsplanen for å gjøre dette til en god opplevelse for våre støttespillere. Vi har en handlingsplan, en realistisk tidsplan, og - viktigst av alt - faglig kompetanse for å få jobben gjort.

Ingen givere hittil. Bli den første til å bidra!

Du må logge inn for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

TUNESKIPET DRIFT AS

Organisasjonsnummer: 919 063 157Adresse
Dronningveien 54
-
1550 HØLEN


Kontakt
espen.oddhaug@gmail.com

Belønninger

Enkeltbillett - Spar kr 125,-

startskudd.no - Enkeltbillett - Spar kr 125,-

Enkeltbillett til seile-/rotur med Tuneskipet. Gyldig til 1. januar 2023.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 200 igjen kr 375
Estimert leveranse 31.12.2017

Enkeltbillett - Spar kr 50,-

startskudd.no - Enkeltbillett - Spar kr 50,-

Enkeltbillett til seile-/rotur med Tuneskipet. Gyldig til 1. januar 2023.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 400 igjen kr 450
Estimert leveranse 31.12.2017

Billett for 2 - Spar kr 250,-

startskudd.no - Billett for 2 - Spar kr 250,-

Billett for 2 personer til seile-/rotur med Tuneskipet. Gyldig til 1. januar 2023.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 100 igjen kr 750
Estimert leveranse 31.12.2017

Billett for 2 - Spar kr 125,-

startskudd.no - Billett for 2 - Spar kr 125,-

Billett for 2 personer til seile-/rotur med Tuneskipet. Gyldig til 1. januar 2023.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 200 igjen kr 875
Estimert leveranse 31.12.2017

Bli eier av en jernnagle!

startskudd.no - Bli eier av en jernnagle!

Tuneskipet ble holdt sammen av ca. 2800 jernnagler. Naglene vil bli smidd på Vikingverftet. Du vil motta en kopi av naglen brukt på skipet, og et kjøpsbevis som takk for ditt viktige bidrag.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 2800 igjen kr 1 000
Estimert leveranse 31.12.2017

Billett for 3 - Spar kr 225,-

startskudd.no - Billett for 3 - Spar kr 225,-

Billett for 3 personer til seile-/rotur med Tuneskipet. Gyldig til 1. januar 2023.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 100 igjen kr 1 275
Estimert leveranse 31.12.2017

Billett for 6 - Spar kr 525,-

startskudd.no - Billett for 6 - Spar kr 525,-

Billett for 6 personer til seile-/rotur med Tuneskipet. Gyldig til 1. januar 2023.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 25 igjen kr 2 475
Estimert leveranse 31.12.2017

Profiler bedriften i bronse på vikingverftets sponsortavle

startskudd.no - Profiler bedriften i bronse på vikingverftets sponsortavle

Bygg din merkevare i samarbeid med Tuneskipet Drift.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 42 igjen kr 5 000
Estimert leveranse 31.12.2017

Profiler bedriften på en åre ombord på skipet

startskudd.no - Profiler bedriften på en åre ombord på skipet

For bare 8000 kroner kan du sikre ditt firma en 3-årig tilstedeværelse om bord på Tuneskipet! Din åre vil bli utstyrt med en messingplate med ditt firmanavn - Man får altså ikke en åre til å ta med seg hjem, men et håndfast bevis ombord som forteller at du har gitt et verdifullt bidrag til et viktig prosjekt.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 24 igjen kr 8 000
Estimert leveranse 15.04.2020

Profiler bedriften på en sittekasse ombord på skipet

startskudd.no - Profiler bedriften på en sittekasse ombord på skipet

For bare 10000 kroner kan du sikre ditt firma en 3-årig tilstedeværelse om bord på Tuneskipet! Din sittekasse vil bli utstyrt med en messingplate med ditt firmanavn - Man får altså ikke en sittekasse til å ta med seg hjem, men et håndfast bevis ombord som forteller at du har gitt et verdifullt bidrag til et viktig prosjekt.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 24 igjen kr 10 000
Estimert leveranse 15.04.2020

Profiler bedriften i sølv på vikingverftets sponsortavle

startskudd.no - Profiler bedriften i sølv på vikingverftets sponsortavle

Bygg din merkevare i samarbeid med Tuneskipet Drift.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 66 igjen kr 10 000
Estimert leveranse 31.12.2017

Profiler bedriften på et skjold ombord på skipet

startskudd.no - Profiler bedriften på et skjold ombord på skipet

For bare 10.000 kroner kan du sikre ditt firma en 3-årig tilstedeværelse om bord på Tuneskipet! Ditt skjold vil bli utstyrt med en messingplate med ditt firmanavn - Man får altså ikke et skjold til å ta med seg hjem, men et håndfast bevis ombord som forteller at du har gitt et verdifullt bidrag til et viktig prosjekt.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 24 igjen kr 10 000
Estimert leveranse 15.04.2020

Profiler bedriften i gull på vikingverftets sponsortavle

startskudd.no - Profiler bedriften i gull på vikingverftets sponsortavle

Bygg din merkevare i samarbeid med Tuneskipet Drift.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 10 igjen kr 25 000
Estimert leveranse 31.12.2017

Nøkkelord


Et prosjekt av TUNESKIPET DRIFT AS, publisert 13.07.2017 19.24. Prosjektet tilhører kategorien Kultur.