No hate - dugnad mot netthat

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

No hate - dugnad mot netthat

No Hate jobber for å mobilisere flest mulig i kampen for en trygg samfunnsdebatt ved å utvikle nye verktøy for å bekjempe netthat.

Innsamlet kr 37 967
37 %
Målbeløp kr 100 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 98
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 31.12.2018.

Netthat er en trussel mot demokratiet 

Konsekvensene for de som utsettes for netthat er store. Mange sliter med konsentrasjonsvansker, dårlig selvtillit, søvnproblemer og angst. Samtidig er den samfunnsmessige konsekvensen skremmende.Undersøkelser viser at både politikere og samfunnsdebattanter som utsettes for netthat slutter å dele sine meninger om omstridte temaer og at ungdommer forlater politikken fordi de ikke orker å bli utsatt for hatefulle ytringer.Netthat har blitt et demokratisk problem, som vi er nødt til å bekjempe hvis vi skal bevare det åpne, ærlige og trygge klimaet som samfunnsdebatten vår er avhengig av for at vi skal ha et velfungerende demokrati i fremtiden.


No hate – en folkebevegelse født på internett  

No Hate er et resultat av en Facebook-post som engasjerte over 120 mennesker til å delta i dugnad mot netthat. Målet var å utvikle innsikt, ideer og løsninger for å bekjempe netthat på nye måter. 


Høsten 2018 har dugnadsdeltakerne jobbet sammen for å utvikle ideer for å bekjempe netthat på nye måter. Gjennom dugnadsarbeidet så vi et stort behov for en organisasjon som jobber for å bekjempe netthat på fulltid. 


Nå har vi etablert No hate, en politisk og religiøs uavhengig organisasjon som er åpen for alle som vil bekjempe netthat. Vi ble født på internett av mennesker som har fått nok. Som vil gjøre noe for å ta opp kampen mot netthat. Det synes vi er en arv det er verdt å bygge videre på. Derfor ser vi på oss selv mer som en folkebevegelse, enn en tradisjonell organisasjon. Våre fokusområder 

No Hate jobber for å mobilisere flest mulig i kampen for et godt samtaleklima og en trygg samfunnsdebatt ved å utvikle verktøy for å bekjempe netthat.

Vi vil hjelpe de som rammes av netthat med å håndtere situasjonen og vi vil initiere ny forsking og utvikle relevant teknologi som gjør det tryggere å ferdes på nett. Vi ønsker også å stille myndighetene til ansvar, slik at de gir arbeidet med å bekjempe netthat en høyere prioritet enn det har i dag.

Det finnes ingen enkel løsning i arbeidet med å bekjempe netthat. Problemet er stort, sammensatt og involverer svært ulike grupper av mennesker. Derfor vil vi jobbe med fem ulike områder som på ulike vis vil bidra positivt: 


  1. Bygge holdninger: Vi skal øke kunnskap, forståelse og bygge holdninger som en del av et større mobiliseringsløp for å bekjempe netthat.

  1. Mobilisere motstand: Vi skal mobilisere flest mulig til å hjelpe oss med å bekjempe netthat.

  1. Utvikle verktøy: Vi utvikler og tilgjengeliggjør en verktøykasse mot netthat som består av tre deler ved lansering.

  2. Påvirke politikk: Vi får flere politikere til å engasjere seg aktivt i arbeidet med å bekjempe netthat.

  3. Initiere ny forskning: Vi skal initiere og finansiere ny forskning og innsikt på viktige områder.


Løsningene vi jobber med 

Det er viktig for oss å utgjøre en reell forskjell i kampen mot netthat. Derfor skal vi ikke bare jobbe med holdningsskapende arbeid, men også utvikle konkrete verktøy og tjenester som vil utgjøre en konkret forskjell på kort sikt. Nedenfor følger en oversikt over de løsningene vi jobber med å ferdigstille innen lansering i mars 2019: 


  1. Netthatfilteret: Vi skal lage et netthatfilter som alle kan ta i bruk for å beskytte seg mot netthat. Filteret blokkerer ikke innlegg, men gir avsenderen en påminnelse om at enkelte ord som «drepe», «fitte» og «nigger» kan oppleves som støtende av mottakeren før meldingen postes, sammen med informasjon om at det faktisk kan være ulovlig å sende hatefulle meldinger til andre. På den måten minner vi folk på at de bør tenke seg om to ganger før de sender meldinger med sterke ord og uttrykk. Netthatfilteret utvikles i samarbeid med Norges Nasjonale Institusjon for menneskerettigheter, som er Norges fremste ekspert på ytringsfrihet.

  1. Mestringsverktøy: Vi skal lage en digital ressursbank med hjelpemidler for alle som utsettes for netthat. Nettsiden blir et verktøy for de som har blitt utsatt for netthat, slik at de får den hjelpen de trenger til å håndtere situasjonen de står i når de har det som verst.


  1. Nettravnene: Vi skal bygge opp en Nettravn-ordning som organiserer frivillige voksne mennesker i grupper som sammen kan ta del i digitale diskusjoner i det digitale nærmiljøet sitt, slik at det blir et tryggere sted å være for alle.

  2. Rusken på nett: Vi skal mobilisere flest mulig i kampen mot netthat ved å arrangere Rusken på nett. Sammen skal vi skape én dag i året der vi virkelig rydder opp i den søpla netthat utgjør i kommentarfeltene og vi skal gjøre det trygt å si fra fordi alle kan være trygge på at de alltid har mange likesinnede i ryggen. Vi vil bruke Rusken-aksjonen til å skape et stort engasjement mot netthat og tilgjengeliggjøre de andre løsningene vi har utviklet underveis i dugnaden vår.


Hvem er vi?

No hate består i dag av ni engasjerte personer som alle har vært med siden Dugnad mot netthat først ble startet. Styreleder er Preben Carlsen, som tok initiativ til dugnaden og har ledet arbeidet siden. Han har tidligere lang erfaring med å jobbe som både gründer, leder og som konsulent for både nærings- og organisasjonslivet, samt offentlig sektor og har tidligere bygget opp kommunikasjonsbyrået Trigger, problemverkstedet Folk og innovasjonsselskapet Reodor, for å nevne noe.


Sammen med Anne Authen, Josephine Berntzen, André Kjernsli, Camilla Elise Berg, Simen Vatne, Marte A Hansen, Kine Lillerud og Silje Bjordal jobber han nå med å finansiere arbeidet til No Hate. Samlet sett besitter teamet solid kompetanse innenfor kommunikasjon, reklame, design, web, gründervirksomhet, prosjektledelse, media og PR.


Arbeidsprosessen fremover

No hate startet som en reaksjon på det økende netthatet vi opplever i samfunnet vårt. Prosjektet har engasjert over 120 personer i en stor innovasjonsdugnad som har pågått fra august til november 2018. 


Nå har dugnadsarbeidet gått over i en ny fase, hvor et dedikert prosjektteam jobber sammen for å videreutvikle ideene til konkrete løsninger, sikre finansiering av videre arbeid og etablere No Hate som en organisasjon som skal jobbe med å bekjempe netthat på fulltid. Ambisjonen er å lanserer et større løft og nye verktøy som kan bekjempe netthat i mars 2019. 


No hate i media

Dugnad mot netthat: - Ondskapen seirer når gode mennesker ikke gjør noe (Aftenposten)

Hetser på nett fordi man kjeder seg (NRK)

Går til kamp mot hat på nett (NRK)

Preben Carlsen skal bekjempe netthat: - Et enormt problem (Kampanje)

Dugnad mot netthat (Preben Carlsen på Medium)

Dugnad mot netthat er i gang, bli med du også (Preben Carlsen på Medium)

Dugnad mot netthat på Facebook

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må logge inn for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Belønninger

No hate-plakat

startskudd.no - No hate-plakat

Støtt oss med over 500 kroner og få en unik No hate plakat som takk for hjelpen.

4 personer har bidratt Begrenset antall: 496 igjen kr 500
Estimert leveranse 16.01.2019

No hate-plakat

startskudd.no - No hate-plakat

Støtt oss med over 500 kroner og få en unik No hate plakat som takk for hjelpen

3 personer har bidratt Begrenset antall: 497 igjen kr 500
Estimert leveranse 16.01.2019

Bli medstifter av No hate

startskudd.no - Bli medstifter av No hate

De 100 første som støtter arbeidet vårt med over 1000 kroner blir medstiftere av No hate.

14 personer har bidratt Begrenset antall: 86 igjen kr 1 000
Estimert leveranse 31.12.2018

Et prosjekt av Sandkassa innovasjon as, publisert 01.12.2018. Prosjektet tilhører kategorien Veldedighet.