Aktivitetspark

Kronerulling for å støtte bygging av aktivitetsparken i Rubbestadneset