Suksess

Den usynlige kvinnesykdommen

Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene. Enda så alvorlig sykdommen er, omgis den av massiv uvitenhet og taushet.