Leke- og møteplass i Park Ellingsrud

Huske- og klatrestativ, grillsted, vippehusker, bord og benker. Vi trenger ditt bidrag for å kunne bygge en ny møteplass i Ski.