Der gode idéer
vokser seg store

Har du en forretningsidé og trenger finansiering? Eller ønsker du å bidra til at gode idéer kommer ut på markedet? Her kan gründere, lag og foreninger finansiere sine prosjekter gjennom pengeinnsamling fra folket.